AbeMajozi Bros Abazitheli Ngabandayo

By:MajoziAdminCategories: All

BAGQUGQUZELE osomabhizinisi abasathuthuka ukuthi basebenze ngokuzikhandla oMnuz Sihle Ndlela noMnuz Simphiwe Majozi benkampani yokwakha iMajozi Bros.

 

Isolezwe liqale ukubhala ngale nkampani ngo-2012 isanda kusungulwa, ngaleso sikhathi yayakha izindlu kanti manje isibolekisa ngamathuluzi okwakha.

 

Ngesonto eledlule iMajozi Bros imemezele ukuthi isithenge u-51% webhizinisi elibolekisa ngamathuluzi okwakha i-HIRE IT.

 

UNdlela uthe ukusebenza ngokuzikhandla yikona okuholelele ekukhuleni kwenkampani yabo.

 

“Ngo-2012 besakhela abantu imizi. Kwakukuhle sibhalwe kwiSolezwe kodwa sike saba nenkinga sangawathola amakhasimende kangangokuthi sase sicabanga ukuyivala inkampani. Saqala izinhlelo ezintsha ngoba sasinabasebenzi ababethembele kithina. Saqala sathenga umhlaba e-Adams sakha umuzi esawudayisa senza imali engcono,” kusho uNdlela.

 

 

Uthe kusukela lapho baqala ukuthenga umhlaba bakha izindlu njengoba manje sebewuthenga ngisho koZimbali Estate, Izinga nakwezinye izindawo. Ngaphandle kokwakha izindlu uNdlela uthe baphinde babona ukuthi okubashayile ngesikhathi bengenawo amakhasimende wukuthi bebengenalo ulwazi olunzulu emkhakheni wabo.

 

“Sicele usizo kwa-WBHO sabachazela ukuthi siyinkampani encane kodwa efuna ukuthuthuka. Basifake ohlelweni lwabo lokuthuthukisa osomabhizinisi abancane kwezokwakha, basinikeza ihhovisi basicathulisa ukuthi umsebenzi uwuthola kanjani, uwenza kanjani nokuthi uwuhlola kanjani ukuthi usezingeni elifanele. Lokhu kusisizile ngoba manje sesithola imisebenzi emikhulu,” kusho uNdlela.

 

Uthe okumenze wathenga u-51% wamasheya eHIRE IT wukuthi babone isidingo sezinkampani ezakhayo eMhlanga ezidinga amathuluzi ahlukahlukene kusukela kuma-generator, ogandaganda abahlukahlukene nezinye izinsiza zokwakha.

 

“Senze ucwaningo sathola ukuthi uma sibolekisa ngamathuluzi sizoyenza imali sase sithenga imishini embalwa. Sandile isibalo sezinkampani eziboleka imishini yethu sase sicela ukusebenzisana ne-HIRE IT. Sinesikhathi eside siboleka imishini yakwa-HIRE IT kanti sixoxisane isikhathi eside nabo ngokuthi sithenge ingxenye yebhizinisi labo,” kusho uNdlela.

 

Ugqugquzele osomabhizinisi abasathuthuka ukuthi basebenze ngokuzikhandla, bangathathi izindlela ezinqamulelayo futhi bacele usizo ezinkampanini ezinkulu.

 

Uthe iMajozi Bros isebenza ohlelweni luka-R500 million lwentuthuko eMhlanga kanti isiqashisa ngamathuluzi okwakha, yakha izindlu namabhilidi ezindaweni zomntakabani.

 

“Sifuna ukuthenga inkampani ehlanganisa ukhonkolo manje kodwa sisematasa nezingxoxo zalokho. Ngeke ngikwazi ukukutshela ukuthi siwuthenge ngamalini u-51% we-HIRE IT kodwa usisizile ukuthi siqashe abantu abengeziwe. Sesinabasebenzi abangu-100 abaqashwe ngokugcwele bangu-50 abayitoho.” Uphethe ngokutshela osomabhizinisi ukuthi bazakhele amathuba, bangalindi uhulumeni ngoba ziningi izinto azenzayo uhulumeni akakwazi ukusiza wonke umuntu.

 

UMnuz Richard Fraser oyindodana yomsunguli we-HIRE IT uMnuz Doug Fraser, uthe inkampani yabo ineminyaka engu-36 isebenza emkhakheni wokubolekisa ngamathuluzi okwakha.

 

“Siyajabula ngobudlelwano bethu neMajozi Bros ngoba buzosisebenzela sonke. Bona bagxile kwezokwakha thina sibolekisa ngamathuluzi. Sinamathuluzi ahlukahlukene kusukela emishinini emikhulu kuya kwemincane. Sisebenzisana nezinkampani ezinkulu oBosch, Honda, Yamaha, Husqavarna Construction nezinye,” kusho uFraser.

 

[Source: https://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/abemajozi-bros-abazitheli-ngabandayo-10831330]

Leave Comments