Monthly Archives: August 2017

Majozi Bros, Hire-It join forces to create one-of-a-kind black-owned JV

Durban-based Majozi Brothers Construction has joined forces with tool hire and sales company Hire-It to establish a new Level 2 broad-based black economic-empowerment (BBBEE) joint venture (JV) company – Majozi Bros Tool Hire; Sales.

The new JV, which is 51% owned by Majozi Brothers and 49% owned by Hire-It, is the first black-owned business of its kind in KwaZulu-Natal.

Commenting on the partnership, Majozi Brothers founder and project manager Simphiwe Majozi notes that the two companies had worked together for nearly five years before discussing a JV in mid-2016.

“We began investigating a potential joint venture given the synergies between our operations. Majozi Brothers Construction is ideally placed on the ground to source hire business. Hire-It has the infrastructure in place and plenty of experience when it comes to effectively running a tool hire business. The benefits of working together were clear,” says Majozi.

 

Majozi Brothers Construction co-owner Sihle Ndlela believes the new JV has entered an untapped market with only a few large players.

 

“Every established construction business needs tools to operate efficiently. It makes business sense to hire tools rather than buy. Tools are expensive, they depreciate in value and need to be continuously maintained. Companies spend hundreds of thousands monthly on tool hire, so there will always be a demand for a tool hire company that provides professional and reliable service and a good customer experience,” says Ndela.

 

He adds that, given the JV’s BBBEE rating, Majozi Bros Tool Hire & Sales will be able to assist commercial customers in reaching their supplier targets. “However, we also realise that it is not enough to have an excellent BBBEE rating, we also need to make sure that we deliver quality products and service to keep our customers happy for the long term,” he says.

 

In terms of after-sales support, Majozi Bros Tool Hire & Sales has a fleet of bakkies that services specific nodes in the province, and will be able to tend to tool breakdowns rapidly.

 

“We will have spare machines available to swap out breakdowns, so that downtime is kept to an absolute minimum,” notes Ndela.

 

The JV partners plan to grow the company aggressively in the KwaZulu-Natal commercial construction sector by developing relationships with big construction companies and hiring tools to them on a long-term contract basis at a market related cost. Having put in place the right systems and developed sufficient capacity to handle growth, they plan to roll out the company nationally in the near future.

 

MAJOZI BROTHERS CONSTRUCTION

Founded by Ndlela and Majozi, who are both under the age of 30, Majozi Brothers Construction started out as a small, family-owned ceiling repair business that serviced the township residential building market. It was relaunched as a construction company in 2008 by Majozi, who was just 21 at the time.

 

Together, Ndlela and Majozi have developed their company to the point where it is now a JV partner with WBHO Construction in the multimillion-rand Gateway expansion project, which is expected to transform the province’s iconic mall into one of the largest shopping centres in South Africa.

 

Majozi Brothers Construction has completed various projects ranging from high-end residential developments within estates such as Zimbali, Cotswold Downs and Westhills, to office blocks and residential houses across the province.

 

The company comprises Majozi Brothers Construction, which specialises in general building; Majozi Brothers Civils and Earthworks, which specialises in civil engineering and commercial construction; and the Majozi Brothers Property Fund, which invests in residential developments. Majozi Bros Tool Hire & Sales will be the fourth division.

 

HIRE-IT

Hire-It is a third-generation family business that was launched 36 years ago by Doug Fraser. Joined by his son Richard Fraser, he has built the business into a hire, sale and repair specialist of small plant and power tools that include products by Honda, Bosch, Makita, Yamaha and Husqvarna Construction. Hire-It has branches in both Pinetown and Springfield Park, in KwaZulu-Natal.

EDITED BY: Creamer Media Reporter

[Source: http://m.engineeringnews.co.za/article/majozi-bros-hire-it-join-forces-to-create-one-of-a-kind-black-owned-jv-2017-08-10/rep_id:4433]

AbeMajozi Bros Abazitheli Ngabandayo

BAGQUGQUZELE osomabhizinisi abasathuthuka ukuthi basebenze ngokuzikhandla oMnuz Sihle Ndlela noMnuz Simphiwe Majozi benkampani yokwakha iMajozi Bros.

 

Isolezwe liqale ukubhala ngale nkampani ngo-2012 isanda kusungulwa, ngaleso sikhathi yayakha izindlu kanti manje isibolekisa ngamathuluzi okwakha.

 

Ngesonto eledlule iMajozi Bros imemezele ukuthi isithenge u-51% webhizinisi elibolekisa ngamathuluzi okwakha i-HIRE IT.

 

UNdlela uthe ukusebenza ngokuzikhandla yikona okuholelele ekukhuleni kwenkampani yabo.

 

“Ngo-2012 besakhela abantu imizi. Kwakukuhle sibhalwe kwiSolezwe kodwa sike saba nenkinga sangawathola amakhasimende kangangokuthi sase sicabanga ukuyivala inkampani. Saqala izinhlelo ezintsha ngoba sasinabasebenzi ababethembele kithina. Saqala sathenga umhlaba e-Adams sakha umuzi esawudayisa senza imali engcono,” kusho uNdlela.

 

 

Uthe kusukela lapho baqala ukuthenga umhlaba bakha izindlu njengoba manje sebewuthenga ngisho koZimbali Estate, Izinga nakwezinye izindawo. Ngaphandle kokwakha izindlu uNdlela uthe baphinde babona ukuthi okubashayile ngesikhathi bengenawo amakhasimende wukuthi bebengenalo ulwazi olunzulu emkhakheni wabo.

 

“Sicele usizo kwa-WBHO sabachazela ukuthi siyinkampani encane kodwa efuna ukuthuthuka. Basifake ohlelweni lwabo lokuthuthukisa osomabhizinisi abancane kwezokwakha, basinikeza ihhovisi basicathulisa ukuthi umsebenzi uwuthola kanjani, uwenza kanjani nokuthi uwuhlola kanjani ukuthi usezingeni elifanele. Lokhu kusisizile ngoba manje sesithola imisebenzi emikhulu,” kusho uNdlela.

 

Uthe okumenze wathenga u-51% wamasheya eHIRE IT wukuthi babone isidingo sezinkampani ezakhayo eMhlanga ezidinga amathuluzi ahlukahlukene kusukela kuma-generator, ogandaganda abahlukahlukene nezinye izinsiza zokwakha.

 

“Senze ucwaningo sathola ukuthi uma sibolekisa ngamathuluzi sizoyenza imali sase sithenga imishini embalwa. Sandile isibalo sezinkampani eziboleka imishini yethu sase sicela ukusebenzisana ne-HIRE IT. Sinesikhathi eside siboleka imishini yakwa-HIRE IT kanti sixoxisane isikhathi eside nabo ngokuthi sithenge ingxenye yebhizinisi labo,” kusho uNdlela.

 

Ugqugquzele osomabhizinisi abasathuthuka ukuthi basebenze ngokuzikhandla, bangathathi izindlela ezinqamulelayo futhi bacele usizo ezinkampanini ezinkulu.

 

Uthe iMajozi Bros isebenza ohlelweni luka-R500 million lwentuthuko eMhlanga kanti isiqashisa ngamathuluzi okwakha, yakha izindlu namabhilidi ezindaweni zomntakabani.

 

“Sifuna ukuthenga inkampani ehlanganisa ukhonkolo manje kodwa sisematasa nezingxoxo zalokho. Ngeke ngikwazi ukukutshela ukuthi siwuthenge ngamalini u-51% we-HIRE IT kodwa usisizile ukuthi siqashe abantu abengeziwe. Sesinabasebenzi abangu-100 abaqashwe ngokugcwele bangu-50 abayitoho.” Uphethe ngokutshela osomabhizinisi ukuthi bazakhele amathuba, bangalindi uhulumeni ngoba ziningi izinto azenzayo uhulumeni akakwazi ukusiza wonke umuntu.

 

UMnuz Richard Fraser oyindodana yomsunguli we-HIRE IT uMnuz Doug Fraser, uthe inkampani yabo ineminyaka engu-36 isebenza emkhakheni wokubolekisa ngamathuluzi okwakha.

 

“Siyajabula ngobudlelwano bethu neMajozi Bros ngoba buzosisebenzela sonke. Bona bagxile kwezokwakha thina sibolekisa ngamathuluzi. Sinamathuluzi ahlukahlukene kusukela emishinini emikhulu kuya kwemincane. Sisebenzisana nezinkampani ezinkulu oBosch, Honda, Yamaha, Husqavarna Construction nezinye,” kusho uFraser.

 

[Source: https://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/abemajozi-bros-abazitheli-ngabandayo-10831330]